Šerpy pre učiteľov

Šerpy sa dávajú triednemu učiteľovi, riaditeľovi školy, zástupcom riaditeľa, poprípade bývalým triednym učiteľom. Šerpovanie sa uskutočňuje po príhovoroch. Ide o poďakovanie celej triedy za čas, ktorý s vami strávili.

 

Na šerpy je možné vyšiť čokoľvek, no najčastejšie sa vyšíva:

 

Pre triedneho:

Triedny učiteľ

Triedny učiteľ 4.A

Triedny učiteľ 4.A 2011-2016

Triedny učiteľ 4.A 2011-2016 + všetky mená žiakov na pamiatku (odporúčame)

Meno Priezvisko  4.A 2011-2016 + všetky mená žiakov na pamiatku (odporúčame)

Akékoľvek iné kombinácie alebo nápady

 

Pre riaditeľa:

Riaditeľ školy

Riaditeľ školy 4.A

Riaditeľ školy 4.A 2011-2016

Riaditeľ školy 4.A 2011-2016 + všetky mená žiakov na pamiatku (odporúčame)

Meno Priezvisko 4.A 2011-2016 + všetky mená žiakov na pamiatku (odporúčame)

Názov školy 4.A 2011-2016 + všetky mená žiakov na pamiatku (odporúčame)

Akékoľvek iné kombinácie alebo nápady

 

Pre zástupcu:

Zástupca riaditeľa

Zástupca riaditeľa 4.A

Zástupca riaditeľa 4.A 2011-2016

Zástupca riaditeľa 4.A 2011-2016 + všetky mená žiakov na pamiatku (odporúčame)

Meno Priezvisko 4.A 2011-2016 + všetky mená žiakov na pamiatku (odporúčame)

Názov školy 4.A 2011-2016 + všetky mená žiakov na pamiatku (odporúčame)

Akékoľvek iné kombinácie alebo nápady

 

 

Nami odporúčané šerpy sú vhodné kvôli peknej pamiatke. Na šerpe budú mať uvedenú triedu a roky, v ktorých ste študovali a aj konkrétne mená.

 

 

Zdieľaj kamarátom na: